Aktualności
Podsumowanie roku w PSP Wadowice.

W siedzibie KP PSP w Wadowicach odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie działalności Straży Pożarnej na terenie powiatu wadowickiego w 2016 roku.

Podsumowanie dorobku straży pożarnej za 2016 rok przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Wojciech Grzybczyk.

W 2016 r. na terenie powiatu wadowickiego zanotowano 1 815 zdarzeń, w tym 462 pożary (444 małe i 18 średnich), 1 280 miejscowych zagrożeń oraz 73 alarmy fałszywe.

Ważnym przedsięwzięciem, w którego zabezpieczeniu brali udział strażacy z naszego powiatu były oczywiście Światowe Dni Młodzieży. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Komitetem Organizacyjnym, a także wszystkimi służbami i samorządami, wydarzenie to przebiegło bez poważniejszych incydentów.

W spotkaniu na zaproszenie bryg.mgr. Pawła Kwarciaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach uczestniczył Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata. Wziął on równierz udział w zorganizowanej debacie dotyczącej bezpieczeństawa a także w posumowaniu działalność KP PSP Wadowice w roku 2016.

Podczas narady omawiano liczne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wadowickiego przedstawiano statystyki oraz planowano działania w 2017 roku.

Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata podczas konferencji podkreślił znaczenie i zaangażowanie w różne akcje bojowe Strażaków Ochotników. Nie będę chyba specjalnie odkrywczy, gdy powiem, ,,że bez ich pomocy było by bardzo ciężko. Mam do nich olbrzymi szacunek dla ich pracy i poświęcenia. W tym roku na terenie Gminy Lanckorona strażacy z OSP uczestniczyli w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży wspierali nas również podczas wszystkich uroczystości, jubileuszy, świąt i wydarzeń państwowych. Brali także udział w wielu wyjazdach ratując dobytek mieszkańców Gminy Lanckorona oraz niejednokrotnie życie ludzkie.

Podczas zebrania uczestnikom narady zaprezentowany został program edukacyjny dla dzieci i młodzieży Bezpieczna +.