LDG Gościniec 4 żywiołów

text_281_1251799481_32760700

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gościniec 4 żywiołów”

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt:

 „Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych

 /Granty i inne operacje/
za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”
w ramach PROW 2014-2020”

Kalwaria Zebrzydowska  – 15.XII.2017 r. godz. 16:00

/Stare Kino/

Na spotkanie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, które są zainteresowane pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020 poprzez realizację Grantów.

Podczas szkolenia omawiane zostaną min.

– zasady pozyskiwania środków unijnych,

– dokumentacja związana ze złożeniem wniosków na granty i inne operacje

– procedury oceny i wyboru operacji  LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

– doradztwo dotyczące aplikowania, realizacji, a także rozliczenia projektów grantowych.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” 17.08.2017 r. ogłosiła nabory wniosków nr 7/2017, 8/2017, 9/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać  w terminie 04.09.2017 r. – 18.09.2017 r.

O dotację w ramach ogłoszonych naborów mogą się starać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne z terenu LGD oraz osoby zainteresowane rozwojem swojej firmy.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.09.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW poniżej link:

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel. 33/843 62 18.