Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi

Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi powstało 60 lat temu jako organizacja działająca pod egidą Kółka Rolniczego, które założył Stanisław Bernecki. Pierwszą przewodniczącą KGW była Stefania Bernecka. Przewodnictwo to następnie przejęła Józefa Chromy. Nie dysponujemy niestety kronikami z początków działalności naszej organizacji, jednak z przekazów ustnych wiemy, że organizowane były kursy gotowania i pieczenia – w wielu domach nadal znajdziemy zeszyty, w których nasze babcie i mamy notowały przepisy na tradycyjne polskie potrawy. W ramach działalności KGW organizowało też kursy kroju i szycia, a także prowadziło dystrybucję kurcząt.

W roku 1973 przewodniczącą została Maria Stela, która tę funkcję przejęła od pani Frosztęgowej. W tych latach wybudowano w Jastrzębi Dom Kultury i KGW otrzymało pomieszczenie do swojej dyspozycji. Kółko Rolnicze z własnych środków zakupiło dla KGW naczynia, które były wypożyczane na przyjęcia weselne i okolicznościowe. Wspólnie z Kółkiem Rolniczym organizowane były też wycieczki. Działalność KGW w Jastrzębi poszerzała się o organizowanie różnych imprez skierowanych do całej społeczności wsi: Zapusty, Sobótki, zabawy Sylwestrowe.

W 2010 r. pani Maria Stela zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, wtedy to Wanda Kozik i Jadwiga Kozik przejęły zadania przewodniczącej.

Kontynuujemy organizowanie imprez, które rozpoczęły nasze poprzedniczki, umeblowałyśmy kuchnię i dokupiłyśmy naczynia. Same gotujemy i pieczemy dla naszych mieszkańców i organizacji działających na terenie Jastrzębi. W miarę naszych możliwości finansowych wspomagamy działalność tychże organizacji. Nasi mali piłkarze otrzymali od KGW dofinansowanie na stroje sportowe. Taką samą pomoc otrzymała grupa cheerleaderek (na stroje i pompony). Zysk z imprezy „Jesienne Przysmaki” przekazany został Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi. Działamy dla całej społeczności naszej wsi – wyjazdy, imprezy czy kulig Doliną Chochołowską nie są przeznaczone wyłącznie dla członkiń KGW. Staramy się aktywizować mieszkańców i podtrzymywać poczucie naszej wspólnoty oraz kultywować tradycje związane z naszą wsią i regionem. Ta działalność przejawia się między innymi w wiciu tradycyjnego wieńca dożynkowego, czy palm wielkanocnych wykonywanych wspólnie z dziećmi, kultywowaniu zwyczajów tradycji ludowych, ale także w dbaniu o zachowanie tradycyjnych przepisów kulinarnych i tego wszystkiego, co wyróżnia naszą społeczność spośród innych.