ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Postanowienie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej