Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lanckorona od 1 listopada 2013 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:
– segregowane – 5,00 złotych miesięcznie od osoby,
– niesegregowane – 11,00 złotych miesięcznie od osoby.

Natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik wynosi:
1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób segregowany:
a) o pojemności 120 l – w wysokości 5,00 zł;
b) o pojemności. 60 l – w wysokości 3,00 zł;
c) o pojemności 30 l – w wysokości 2,00 zł.
2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób segregowany:
a) o pojemności 120 l – w wysokości 11,00 zł;
b) o pojemności 60 l – w wysokości 7,00 zł;
c) o pojemności 30 l – w wysokości 4,00 zł.