HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

IZDEBNIK i PODCHYBIE – 28 marca 2017 r. (wtorek)

SKAWINKI – 29 marca 2017 r. (środa)

LANCKORONA – 30 marca 2017 r. (czwartek)

JASTRZĘBIA i KOPAŃ – 31 marca 2017 r. (piątek)

* Prosimy o zgłaszanie do Gminnego Zakładu Budżetowego miejsc składowania odpadów

( nr tel. 33 876 35 81; 500 726 536). Dziękujemy !