Dyżury PSZOK w 2016 roku

 

Gminny Zakład Budżetowy informuje, że w Izdebniku (dawny Tartak, nr budynku 317) znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowane są selektywne odpady (szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne).

 

PSZOK będzie otwarty od godz. 9.00 do godz. 13.00 w dniach:

   • 19 stycznia 2016 r.
   • 16 lutego 2016 r.
   • 15 marca 2016 r.
   • 5, 19 kwietnia 2016 r.
   • 4, 17 maja 2016 r.
   • 7, 21 czerwca 2016 r.
   • 5, 19 lipca 2016 r.
   • 9, 23 sierpnia 2016 r.
   • 6, 20 września 2016 r.
   • 4, 18 października 2016 r.
   • 15 listopada 2016 r.
   • 13 grudnia 2016 r.

Punkt odbioru przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w budynku GZB w Lanckoronie przy ulicy 3 Maja 587. Ww. odpady przyjmowane będą w godz. 7.30 -14.30 od poniedziałku do piątku.