Deklaracja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lanckorona

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Podmioty odbierające nieczystości od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lanckorona

Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2017 r.

Dyżury PSZOK w 2016 roku

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zasady optymalnej segregacji

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH