Deklaracja

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lanckorona

Terminarz wywozu odpadów komunalnych 2018 r.

Zasady optymalnej segregacji

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 r.

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Dyżury PSZOK w 2017 roku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lanckorona

Podmioty odbierające nieczystości od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SPIS REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LANCKORONA

Firmy wywożące odpady komunalne i ścieki

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona